Cách tính điểm HSKK mới nhất – Thang điểm bài thi HSKK

Chứng chỉ HSKK đã được quy định thì kèm bắt buộc với bài thi HSK hiện nay. Bài thi HSKK tổng số 100 điểm. Vậy cách tính điểm bài thi HSKK các cấp như thế nào. Cùng Nhà sách Bác Nhã tìm hiểu nhé!

Tính điểm thi hskk

Bài thi HSKK thi kèm với HSK cấp nào?

Bài kiểm tra HSKK (Trình độ sơ cấp) dành cho học viên đã học tiếng Trung Quốc  có vốn từ vựng khoảng trên 200 từ.

Bài kiểm tra HSKK (Trình độ Trung cấp) dành cho những học viên đã học tiếng Trung Quốc có được vốn từ vựng khoảng trên 900 từ.

Bài kiểm tra HSKK (Trình độ nâng cao) dành cho học sinh đã học tiếng Trung Quốc nắm vững khoảng từ vựng khoảng 3000 từ.

  • HSK1,2 hiện chưa thi HSKK
  • HSK 3 thi cùng HSKK sơ cấp
  • HSK 4 thi cùng HSKK trung cấp
  • HSK 5 và 6 thi cùng HSKK cao cấp

Cách tính điểm bài thi HSKK sơ cấp

Nội dung kiểm tra Thời gian Số câu Điểm từng câu Tổng điểm
Phần 1 6 phút 15 2 30
Phần 2 4 phút 10 3 30
Phần 3 3 phút 2 20 40
Tổng 20 phút (bao gồm 7 phút chuẩn bị ). 27 100

Thí sinh đạt từ 60 điểm được tính là đỗ.

Cách tính điểm bài thi HSKK trung cấp

Nội dung kiểm tra Thời gian Số câu Điểm từng câu Tổng điểm
Phần 1 5 phút 10 3 30
Phần 2 4 phút 2 15 30
Phần 3 4 phút 2 20 40
Tổng 23 phút (bao gồm cả thời gian chuẩn bị 10 phút). 14 100

Thí sinh đạt từ 60 điểm được tính là đỗ.

Cách tính điểm bài thi HSKK cao cấp

Nội dung kiểm tra Thời gian(phút) Số câu Điểm từng câu Điểm tối đa
Phần 1 8 3 10 30
Phần 2 2 1 20 20
Phần 3 5 2 25 50
Tổng 25 (bao gồm cả thời gian chuẩn bị 10 phút). 6 100

Thí sinh đạt từ 60 điểm được tính là đỗ.

Thí sinh sẽ nhận được kết quả HSKK do Hanban cấp một tháng sau khi thi. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Bài viết cung cấp thông tin về cách tính điểm bài thi HSKK cập nhật mới nhất. Hi vọng sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và ôn thi HSKK nhé!

XEM THÊM