bacnhabookS

Thông tin liên hệ: Bác Nhã thương hiệu sách ngoại ngữ chất lượng và uy tín, trực thuộc Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế THANHMAIHSK.

  • Địa chỉ: Shophouse 5TM1-14 Khu đô thị The Manor Centerpark, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, HN
  • Hotline: 034.628.1010
  • Email: bacnha.tmedu@gmail.com