Vở tập viết tiếng Trung cho người mới bắt đầu học [GIÁ TỐT]

📖Vở tập viết tiêng Trung, tập viết chữ Hán cho người mới bắt đầu.
Vở viết được tích hợp từ vựng cơ bản, dành cho cấp độ HSK 3. Bất cứ ai cũng có thể học và viết được. Giúp bạn thao tác quen tay, viết nét chữ đúng, chuẩn và đẹp.

#vovietchuhan #voviettiengtrung #tapvietchuhan

VỞ TẬP VIẾT TIẾNG TRUNG

-50%
15,000 
-10%
89,000 
-10%
89,000 
-50%

Vở tập viết tiếng Trung

Vở tập viết chữ Hán Ô Mễ

15,000 
-10%
89,000 
-14%
59,000 
-10%
89,000