Bài tập ngữ pháp tiếng Trung trình độ cao cấp

Thực hành kiến thức đã học của bạn xem trình độ đã cải thiện chưa nhé! Vận dụng vào bài tập là cách tốt nhất để ghi nhớ kiến thức đã học. Cùng mình làm các bài tập ngữ pháp tiếng Trung cao cấp nhé!

Bài tập ngữ pháp tiếng Trung cao cấp

Hãy chọn câu trả lời đúng

1. ___________天气多冷,他都起得很早。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

2.
___________大家一起努力,什么困难都可以克服。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

3.
___________做什么工作,都要仔细认真。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

4.
这个胡同太窄了,___________一个汽车都开不进去。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

5.
___________是合理的要求,妈妈都会满足我。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

6.
___________有什么事发生,都不要惊慌失措。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

7.
隔离的日子太无聊了,___________看电视玩手机,什么都不能做。

A. 除了
B. 无论
C. 连
D. 只要

8.
虽然我很了解欧洲,但是我__________去过欧洲。

A. 并不
B. 并没

9.
天气预报说今天下雨,可是今天__________下雨。

A. 并不
B. 并没

10.
这些苹果看起来很甜,其实吃起来__________甜。

A. 并不
B. 并没

11.
生活__________像你想象的那么容易。

A. 并不
B. 并没

12.
他说一到家就给我发消息,可是我__________收到任何消息。

A. 并不
B. 并没

13.
真倒霉,我的自行车_________偷小偷走了。

A. 把
B. 被

14.
姐姐昨天不小心_________我的手机摔坏了。

A. 把
B. 被

15.
我_________车钥匙落在家里了,现在要上楼拿一下。

A. 把
B. 被

16.
我_________聪明_________懂事,爸爸妈妈和老师可喜欢我啦!

A. 又 … 又…
B. 越 … 越 …
C. 一边 … 一边 …

17.
老师_________在黑板上写字,_________给我们讲解课文内容。

A. 又 … 又…
B. 越 … 越 …
C. 一边 … 一边 …

18.
她_________想明天的比赛_________睡不着,心里乱七八糟的。

A. 又 … 又…
B. 越 … 越 …
C. 一边 … 一边 …

19.
老师_________鼓励,同学们的情绪_________高涨。

A. 又 … 又…
B. 越 … 越 …
C. 一边 … 一边 …

20.
你不能_________开车,_________接电话,这样很危险。

A. 又 … 又…
B. 越 … 越 …
C. 一边 … 一边 …

Hãy chọn câu trả lời đúng

A: 这个暑假你打算干什么?

B: 我的电脑开不了机,你知道怎么回事吗?

C: 妈妈每天晚饭给你做什么?

D: 你什么时候去舅舅家?

E: 你经常跟谁一起去跑步?

F: 今年冬天你要去哪里旅游?

21.
A: ______________________?

B: 不是五一劳动节,就是春节,要不然就是万圣节。

A
B
C
D
E
F

22.
A: ______________________?

B: 不是成都,就是重庆,要不然就是上海。

A
B
C
D
E
F

23.
A: ______________________?

B: 不是去上海旅游,就是在家呆着。

A
B
C
D
E
F

24.
A: ______________________?

B: 不是面条,就是米饭炒菜。

A
B
C
D
E
F

25.
A: ______________________?

B: 我想不是硬件的问题,就是软件的问题。

A
B
C
D
E
F

26.
A: ______________________?

B: 不是跟妈妈,就是跟外婆。

A
B
C
D
E
F

Hãy chọn câu trả lời đúng

A: 先 … 再 …

B: 等 … 再 …

C: 从 … 起 …

D: 越 … 越 …

E: 无论 … 都 …

27.
你还是_______雨停了_______走吧。

A
B
C
D
E

28.
我昨天晚上失眠了,__________怎么睡,__________睡不着。

A
B
C
D
E

29.
车__________往山里开,气温__________低。

A
B
C
D
E

30.
__________我闲下来的时候__________去拜访您。

A
B
C
D
E

31.
炒这道菜,要_______放汤,_______放盐。

A
B
C
D
E

32.
_______他们结婚的时候_______到现在已经十年了。

A
B
C
D
E

Hoàn thành các câu

Ví dụ: 干净了 被 洗 我 衣服

Câu đúng: 衣服被我洗干净了。

33.
越大 房租 房子 越贵

34.
服务 这家酒店的 了 差 越来越

35.
去麦当劳 就是 小磊 点炸鸡 不是 点汉堡

36.
就是 没电了 被 我的手机 偷了 不是

37.
那个诊所 现在 每个星期一 起 不开门 从

38.
客人 房间 还没到 打扫一下 趁 我们

39.
帮我 你去超市 好不好 买一瓶酱油 的时候 趁

40.
告诉我 他 秘密 不愿意 把

Cùng làm và check đáp án nhé!

1B 2D 3B 4C 5D 6B 7A 8B 9B 10A 11A 12B 13B 14A 15A 16A 17C 18B 19B 20C 21D 22F 23A 24C 25B 26E 27B 28E, 29D, 30B, 31A, 32C

33: 房子越大房租越贵。
34: 这家酒店的服务越来越差了。
35: 小磊去麦当劳不是点汉堡就是点炸鸡。
36: 我的手机不是没电了就是被偷了。
37. 从现在起,那个诊所每个星期一不开门。
38. 我们趁客人还没到打扫一下房间。
39. 趁你去超市的时候帮我买一瓶酱油,好不好?
40. 他不愿意把秘密告诉我。

Luyện tập bài tập thường xuyên để nâng cao trình độ ngữ pháp tiếng trung cao cấp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *