Tổng hợp đề thi HSK, HSKK mới nhất có đáp án

Hiện nay tại Việt Nam có 7 địa điểm thi HSK và HSKK. Bài thi HSKK bắt buộc thi kèm cùng HSK vậy nên việc ôn luyện HSK và HSKK luôn cần song song với nhau. Dưới đây, Nhà sách Bác Nhã chia sẻ với bạn một số đề thi HSK, HSKK mới nhất có đáp án. Hi vọng sẽ là tài liệu bổ ích cho quá trình ôn thi của bạn!

tong-hop-de-thi-hsk-hskk-moi-nhat-co-dap-an

Tuyển tập đề thi HSK 1

 1. Lượng từ vựng cần nắm vững: 150 từ
 2. Cấu trúc bài thi HSK 1
Nội dung kiểm tra Số câu Nội dung thi Thời gian thi (phút)
Nghe – Mỗi câu được nghe 2 lần Phần 1 5 Nghe và chọn đúng sai 15
Phần 2 5 Nghe và chọn hình tương ứng
Phần 3 5 Nghe và chọn hình tương ứng
Phần 4 5 Nghe và chọn đáp án đúng
Đọc Phần 1 5 Chọn ảnh tương ứng với câu 15
Phần 2 5 Chọn hình ảnh tương ứng với câu
Phần 3 5 Đưa ra 5 câu nghi vấn và 5 câu trả lời, thí sinh nên tìm ra mối quan hệ tương ứng.
Phần 4 5 Điền từ vào chỗ trống
Điền vào phiếu trả lời 5
Tổng 40 35 phút

>>>>Link tải đề thi: Tại đây

Mẫu đề thi HSK 2

 1. Lượng từ vựng cần nắm vững: 300 từ
 2. Cấu trúc bài thi HSK 2
Nội dung kiểm tra Số câu hỏi Nội dung câu hỏi Thời gian thi (phút)
Nghe – Mỗi câu được nghe 2 lần Phần 1 10 Nghe và chọn đúng sai Khoảng 25
Phần 2 10 Nghe và chọn hình ảnh tương ứng
Phần 3 10 Nghe và trả lời câu hỏi
Phần 4 5 Nghe và trả lời câu hỏi
Đọc Phần 1 5 Chọn hình ảnh tương ứng với nội dung 20
Phần 2 5 Điền vào chỗ trống
Phần 3 5 Kiểm tra tính logic của câu sau với câu trước
Phần 4 10 Đưa ra 20 câu, và thí sinh phải tìm ra mối quan hệ tương ứng.
Điền vào phiếu trả lời 5
Tổng 60 Khoảng 50

>>>> Link tải đề thi: Tại đây

Trọn bộ đề thi HSK 3 đáp án tham khảo

 1. Lượng từ vựng cần nắm vững: 600 từ
 2. Cấu trúc bài thi HSK 3
Nội dung kiểm tra Số câu hỏi Nội dung thi Thời gian thi (phút)
Nghe – Mỗi câu được nghe 2 lần Phần 1 10 Nghe và chọn hình tương ứng 35
Phần 2 10 Nghe và chọn đúng sai theo những gì nghe được
Phần 3 10 Nghe và trả lời câu hỏi
Phần 4 10 Nghe và trả lời câu hỏi
Đọc Phần 1 10 Đưa ra 20 câu, và thí sinh phải tìm ra mối quan hệ tương ứng. 25
Phần 2 10 Điền vào chỗ trống
Phần 3 10 Trả lời câu hỏi cho mỗi đoạn văn ngắn
Viết Phần 1 5 Hoàn thành câu từ từ gợi ý 15
Phần 2 5 Viết chữ Hán cho pinyin có sẵn
Điền vào phiếu trả lời 10
Tổng 80 Khoảng 85

>>>> Link tải đề thi: Tại đây

Tuyển tập đề thi HSK 4 mới nhất

 1. Lượng từ vựng cần nắm vững: 1200 từ
 2. Cấu trúc bài thi HSK 4
Nội dung kiểm tra Số câu Thời gian thi (phút)
Nghe – Nghe mỗi câu hỏi một lần Phần 1 10 Nghe và trả lời câu hỏi Khoảng 30
Phần 2 15 Nghe và trả lời câu hỏi
Phần 3 20 Nghe và trả lời câu hỏi
Đọc Phần 1 10 Điền vào chỗ trống theo những từ đãcho 35
Phần 2 10 Sắp xếp 3 câu thành đoạn văn có nghĩa
Phần 3 20 Trả lời câu hỏi
Viết Phần 1 10 Viết câu theo từ gợi ý 25
Phần 2 5 Viết câu theo hình và từ gợi ý
Điền vào phiếu trả lời 10
Tổng 100 Khoảng 100

>>>>> Link tải đề thi: Tại đây

Tài liệu đề thi HSK 5 kèm đáp án tham khảo

 1. Lượng từ vựng cần nắm vững: 2500 từ
 2. Cấu trúc bài thi HSK 5
Nội dung kiểm tra Số câu Nội dung câu hỏi Thời gian thi (phút)
Nghe – Nghe mỗi câu hỏi một lần Phần 1 20 Nghe và trả lời câu hỏi Khoảng 30
Phần 2 25 Nghe và trả lời câu hỏi
Đọc Phần 1 15 Nghe và trả lời câu hỏi 40
Phần 2 10 Chọn câu thích hợp vào chỗ trống đoạn văn
Phần 3 20 Trả lời câu hỏi
Viết Phần 1 8 Viết đoạn văn khoảng 80 chữ dựa vào 5 từ đã cho 40
Phần 2 2 Cung cấp một bức tranh và yêu cầu thí sinh viết một bài luận ngắn khoảng 80 từ kèm theo bức tranh.
Điền vào phiếu trả lời 10
Tổng 100 Khoảng 120

>>>> Link tải đề thi: Tại đây

Đề thi HSK 6 có đáp án

 1. Lượng từ vựng cần nắm vững: > 5000 từ
 2. Cấu trúc bài thi HSK 6
Nội dung kiểm tra Số câu Nội dung câu hỏi Thời gian thi (phút)
Nghe – Nghe mỗi câu hỏi một lần Phần 1 15 Nghe và trả lời câu hỏi Khoảng 35
Phần 2 15 Nghe và trả lời câu hỏi
Phần 3 20 Nghe và trả lời câu hỏi
Đọc Phần 1 10 Tìm câu sai 45
Phần 2 10 Điền từ vào chỗ trống
Phần 3 10 Điền từ vào chỗ trống
Phần 4 20 Trả lời câu hỏi
Viết 1 Thí sinh phải đọc một bài văn tường thuật khoảng 1.000 từ trong 10 phút, không được sao chép hoặc ghi lại khi đang đọc. Sau đó tóm tắt bài văn thành bài văn ngắn khoảng 400 từ. Tiêu đề là tự làm. Bài văn khách quan, không thể hiện quan điểm cá nhân. 45
Điền vào phiếu trả lời 10
Tổng 101 Khoảng 135

>>> Link tải đề thi: Tại đây

Tuyển tập đề thi HSKK có đáp án

Bài thi HSKK sơ cấp

1 . Lặp lại sau khi nghe ( 15 câu hỏi, 4 phút)

2 . Trả lời sau khi nghe ( 10 câu hỏi, 3 phút)

3 . Trả lời các câu hỏi ( 2 câu hỏi, 3 phút)

Tổng thời gian làm bài khoảng 17 phút (bao gồm cả thời gian chuẩn bị 7 phút).

Link tải: Đề thiFile nghe

HSKK trung cấp

Phần 1: Lặp lại sau khi nghe. Có 10 câu hỏi trong phần đầu tiên. Một câu được phát cho mỗi câu hỏi và người thi lặp lại câu đó sau khi nghe.

Phần 2: Mô tả tranh. Gồm 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 1 bức tranh, người thi sẽ nói một đoạn văn mô tả với bức tranh.

Phần 3: Trả lời câu hỏi. Gồm 2 câu hỏi. Thí sinh trả lời các câu hỏi.

Tổng thời gian làm bài khoảng 23 phút (bao gồm cả thời gian chuẩn bị 10 phút).

Link tải: Đề thi – File nghe

HSKK cao cấp

Phần 1: Nghe và lặp lại. Có 3 câu hỏi trong phần đầu tiên.

Phần 2: Đọc to đoạn văn. Một đoạn văn bản được cung cấp trên giấy thi và thí sinh đọc to đoạn văn đó.

Phần 3: Trả lời câu hỏi. Gồm 2 câu hỏi. Trong bài thi có hai câu hỏi, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi sau khi đọc.

Tổng thời gian làm bài khoảng 25 phút (bao gồm cả thời gian chuẩn bị 10 phút).

Link tải: Đề thi – File nghe

Các bạn cùng luyện tập chăm chỉ nhé! Chúc các bạn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới nha!